Konsultacijos
Pirminė gydytojo nefrologo konsultacija
80 Eur
Pakartotinė gydytojo nefrologo konsultacija
50 Eur