Konsultacijos
Pirminė gydytojo nefrologo konsultacija
70 Eur
Pakartotinė gydytojo nefrologo konsultacija
45 Eur