Konsultacijos
Pirminė gydytojo nefrologo konsultacija
60 Eur
Pakartotinė gydytojo nefrologo konsultacija
40 Eur