Konsultacijos
Konsultacijos pobūdis
Med.dr.
Pirminė gydytojo hematologo konsultacija
90 Eur
Pakartotinė gydytojo hematologo konsultacija
55 Eur